RODO

Administratorem danych osobowych jest KOSPAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Ciasnej,
ul. Lubliniecka 28, 42-793 Ciasna, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000460516, NIP 5750006305, REGON 150554966. Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych na wskazany wyżej adres jego siedziby, a dodatkowo pisząc na adres e-mail: rodo@kospan.pl