W maju 2018 przeprowadzony został kolejny audyt, który potwierdził że KOSPAN spełnia i utrzymuje wymagania IWAY.

IWAY to Kodeksu Postępowania Etycznego Firmy IKEA, który zawiera minimalne wymagania dotyczące: ochrony środowiska, warunków socjalnych i pracy w zakładach pracy.

1. Ochrona środowiska

W celu zminimalizowania naszego oddziaływania na środowisko w minionym roku skupiliśmy się na:

  • Redukcji zużycia energii elektrycznej
  • Innowacyjności technologicznej
  • Systemie segregacji odpadów
  • Odzysku ciepła
  • Certyfikacji surowca FSC – stosujemy drewno pochodzącego z dobrze zarządzanych lasów

2. BEZPIECZEŃSTWO i WARUNKI PRACY

Zapewniamy naszym pracownikom dobre, godne i bezpieczne warunki pracy pod względem ergonomicznym, fizycznym i psychicznym.

Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników na stanowiskach pracy;

Zapewniamy pracownikom wszelkie środki ochrony indywidualnej.

3. WARUNKI SOCJALNE

Zapewniamy naszym pracownikom prawo do:
Terminowego otrzymywania wynagrodzenia.
Wolnego dnia przynajmniej raz na siedem dni, a także dni wolnych przewidzianych prawem.
Odwołania się od nagany, postępowania dyscyplinarnego i decyzji o zwolnieniu.
Nie zatrudniamy dzieci.